narrow default width wide
colour style colour style colour style colour style


Hitta till våra parkeringsplatser

Köp parkeringstillstånd

Parkering Mölndals innerstad

Välkommen till Mölndals Parkerings AB

Här kan du få hjälp med att hitta information om våra parkeringsplatser, parkeringsregler, parkeringstillstånd mm.

Här hittar du också information om våra öppettider, telefonnummer och e-postadresser.

 

När Du första gången köper digitalt parkeringstillstånd:


Efter att ha klickat på fältet Köp p-tillstånd

Steg 1 - Ange mobilnummer för att få lösenord via SMS

Steg 2 - Registrera namn, adress, betalkort.

Steg 3 - Välj parkeringsavtal för område och datum för första giltighetsdatum, ange fordonets registreringsnummer

Steg 4 - Genomför köp (betalning genomförs på första giltighetsdatum)